about_banner

Certifikati

Certifikat

HB-Fibers SDS testiranje
Ispitivanje HB-vlakna bez azbesta
HB-Vlakna RoHS testiranje
ISO9001
Potvrda o kvalifikaciji za vanjsku trgovinu
HB kvalifikacija za isporuku keramičkih vlakana
HB kvalifikacija za otpremu mineralnih vlakana